VISĄ PARĄ

KAPINĖS

LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO IR STAČIATIKIŲ KAPINIŲ LANKYMO TVARKA

​

1. Laidojantis asmuo Stačiatikių kapinių administratoriui turi pateikti:

1.1. Prašymą skirti kapavietę ir medicininį mirties liudijimą ar sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą, jeigu norima laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki dvidešimt antros nėštumo savaitės. 

1.2. Stačiatikių Bažnyčios Lietuvoje nustatytą pažymą patvirtinančią, jog mirusysis yra Stačiatikių (ortodoksų) tikėjimo ir yra Stačiatikių Bažnyčios narys arba turi teisę būti palaidotas Stačiatikių kapinėse dėl kitų, Stačiatikių Bažnyčios nustatytų ir administratoriui įrodytų aplinkybių. 

2. Vilniaus miesto kapinėse laidojama gavus rašytinį Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus leidimą laidoti.

3. Stačiatikių kapinių administratoriui tarpininkaujant (naudojantis tam skirta internetine platforma) leidimą laidoti išduoda Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

4. Nauja kapavietė skiriama pateikus 1 punkte nurodytus dokumentus Stačiatikių kapinių administratoriui, o šiam perdavus juos Savivaldybės administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui. 

5. Už kapavietės priežiūrą atsakingas laidojantis asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti ir skirta kapavietė. Atsakingo asmens duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę, adresą, telefono numerį; juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, telefono numerį) kapinių prižiūrėtojas įrašo laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale (toliau – žurnalas). Jeigu asmuo, įrašytas žurnale atsakingu už kapavietės priežiūrą, miršta arba dėl kitų priežasčių negali rūpintis kapavietės priežiūra, jo giminaičiai, sutuoktinis (-ė) arba (ir) kapavietėje palaidotų mirusiųjų giminaičiai ir sutuoktinis (-ė) turi susitarti, kas bus atsakingas už kapavietės, ir raštu apie tai pranešti Stačiatikių kapinių administratoriui, nurodydami keistinus už kapavietės priežiūrą atsakingo asmens duomenis. Jeigu šeimoje kyla ginčas dėl teisės prižiūrėti kapavietę ir jiems nesusitarus tarpusavyje, ginčas sprendžiamas teismo keliu.

6. Kapavietėje laidoti kitų asmenų palaikus leidžiama tik esant rašytiniam atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens sutikimui. Miręs atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo gali būti palaidotas toje kapavietėje, laikantis nustatytų reikalavimų.

Tvirtinu:                            2019-03-21

Vilniaus stačiatikiųšv. Eufrosinijos parapijos klebonas                  kun. Vladimir Rinkevič

REKVIZITAI

UAB „Kupina“

Stačiatikių kapinių administravimas,

laidojimo paslaugos

Liepkalnio 17, Vilnius

Tel.  2613618

Įm.k. 126070551, PVM k. 100002201610

A.s. LT03 7180 3000 1346 7211 (AB Šiaulių Bankas)

KONTAKTAI

Visą parą :  +370 617 86700

Stacionarus  : +370 52 613618

Liepkalnio g. 19 , Vilnius

e-mail: info@kupina.lt     kapines@kupina.lt

© 2018 Kupina. Visos teisės saugomos